Zwrotne potwierdzenie odbioru z perforacją i paskiem klejowym

  • Zwrotne potwierdzenie odbioru wg KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego)
    zwrotki wykorzystywane w sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy
  • Ordynacja Podatkowa 
    zwrotne potwierdzenia odbioru stosowane w toku postępowania związanego z ordynacją podatkową

zwrotne potwierdzenia odbioru (akceptowane przez Pocztę Polską)
format 160x100mm, 
offset 140g-200g, 
perforacja po obu krótszych bokach, z paskiem klejowym o szerokości 5mm zabezpieczonym silikonową nakładką
o szerokości 10mm (co znacznie ułatwia odrywanie podczas naklejania zwrotki)

  • Zwrotne potwierdzenie odbioru w postępowaniu cywilnym
  • Zwrotne potwierdzenie odbioru w postępowaniu karnym

format 152x118mm, 
offset 140g-200g, 
perforacja po długim boku, z paskiem klejowym o szerokości 5mm zabezpieczonym silikonową nakładką
o szerokości 10mm

Wykonujemy także zwrotne potwierdzenia odbioru z indywidualnym nadrukiem adresowym (wg wytycznych klienta)